Idź do
27 marca 2024 r. podpisaliśmy List Intencyjny dotyczący współpracy nad ochroną wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Gminy Bodzentyn!

Świętokrzyski Park Narodowy, Miasto i Gmina Bodzentyn oraz Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie zobowiązują się do wspólnej pracy nad adaptacją zespołu drewnianej zabudowy dawnego Nadleśnictwa Święta Katarzyna przy ul. Suchedniowskiej na potrzeby edukacyjne, wystawiennicze i kulturalne!

Nasz CEL? Rewitalizacja budynków i terenu wokół, aby służyły lokalnej społeczności i turystom, tworząc spójny kompleks edukacyjno-turystyczny z realizowanymi inwestycjami dotyczącymi rewitalizacji Pałacu Biskupów i terenu dawnego podzamcza !
Planujemy nie tylko przygotowanie koncepcji zagospodarowania, ale także wzajemną pomoc merytoryczną, promocję projektu i pozyskiwanie funduszy na jego realizację!
Wierzymy, że ta współpraca przyniesie wiele dobrego dla społeczności lokalnej oraz wzmocni ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego na terenie Gminy Bodzentyn!

Janusz Kuszewski