Idź do

Co to są fladry?

Fladry, czyli kolorowe chorągiewki na sznurkach, odgrywają istotną rolę zarówno dla turystów, jak i dla ochrony przyrody.
Ich główne funkcje to:
  1. Orientacja dla turystów: Fladry wskazują kierunek wędrówki, prowadząc turystów wyznaczonymi szlakami. Dzięki nim podróżujący mogą łatwo podążać trasą, co jest szczególnie ważne w trudnym terenie. 
  2. Zwiększenie bezpieczeństwa: Przemieszczanie się po oznakowanych szlakach jest bezpieczniejsze, gdyż unika się potencjalnych zagrożeń takich jak suche drzewa czy gałęzie, które mogą stanowić niebezpieczeństwo poza wyznaczoną trasą.
  3. Ochrona przyrody: Przestrzeganie zasad wędrówki po wyznaczonych szlakach pomaga ograniczyć niszczenie roślinności. Dzięki temu rzadkie i cenne gatunki roślin oraz całe siedliska przyrodnicze mają szansę na regenerację i przetrwanie.
  4. Ochrona dzikiej fauny: Dzikie zwierzęta, które zamieszkują park, unikają kontaktu z ludźmi. Poruszanie się po wyznaczonych szlakach pozwala zwierzętom zachować swoją przestrzeń życiową, a turystom umożliwia bezpieczniejsze wędrowanie bez niepotrzebnego niepokoju zwierząt.
Fladry zostały zamontowane na szlaku prowadzącym na Łysicę, na odcinku Święta Katarzyna – Łysica oraz w eksklawie Las Grzegorzowicki. 
Zadanie zrealizowano w ramach projektu pn: ”Ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry przed szkodnictwem i antropopresją w celu przywrócenia bioróżnorodności.”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt pn: ”Ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry przed szkodnictwem i antropopresją w celu przywrócenia bioróżnorodności." jest sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej