Idź do

Konkurs - czerwiec 2024

Jak nazywa się ptak na zdjęciu ? Proszę podać polską i łacińską nazwę.
W miesiącu czerwcu mieliśmy przyjemność zaprezentować Dzięcioła dużego Dendrocopos major

Stuka, puka…

Nazwa łacińska dzięcioła - Dendrocopos pochodzi z greki i oznacza: dendron – drzewo i kopto – szukać.  Słowo major oznacza kogoś dużego, większego od innych. Para dzięciołów dużych corocznie wykuwa nową dziuplę, a więc dostarcza miejsc gniazdowania dla ptaków innego gatunku np. sikor, muchołówek czy kowalików. Dzięcioły duże mają bardzo solidnie zbudowany dziób. Zdolnością wykuwania dziupli w twardym, niespróchniałym drewnie ustępują tylko dużo od nich większym dzięciołom czarnym. Dzięcioł czarny to jeden z najpospolitszych gatunków dzięciołów w Polsce.

Źródło: Ptaki Polski, Andrzej G. Kruszewicz

Jako pierwsza poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe udzieliła Pani Małgorzata Majka.

Gratulujemy!