Idź do
Z przyjemnością informujemy, że po wielu miesiącach intensywnych prac ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania inwestycyjnego „Zaprojektuj i wybuduj Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.   

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są na stronie:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e03ec582-28b0-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w przetargu. 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nr FEPW.02.03-IW.01-0001/2023 „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet. FEPW II. Energia i klimat Działanie 2.3. Bioróżnorodność.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE