Idź do
Od pierwszego weekendu lipca w każdą sobotę i niedzielę aż do końca sierpnia będzie można spotkać medyków i ratowników Specjalistycznego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (SOPR) w Świętokrzyskim Parku Narodowym.
W przypadku nagłego zagrożenia, można dzwonić pod numer 728 617 544 !!!
Celem ratowników będzie m.in. patrolowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, ochrona zdrowia i życia w czasie wędrówek oraz edukacja prozdrowotna.
SOPR to zespół wyspecjalizowanych ekspertów, którzy angażują się również w edukację i ochronę środowiska naturalnego.
Życzymy bezpiecznych wędrówek po Górach Świętokrzyskich!