Idź do

Baner przedstawia logotypy Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, flagę Polski, logo Dofinanowane przez Unię Europejską

Umowa na realizację projektu „Budowa Centrum Edukacyjnego ŚPN wraz z ekspozycją przyrodniczą” podpisana

W dniu 30 listopada 2023 r. w Warszawie Świętokrzyski Park Narodowy reprezentowany przez Dyrektora Jana Reklewskiego, podpisał umowę na realizację projektu „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet: FEPW II. Energia i klimat Działanie: 2.3. Bioróżnorodność.
Projekt zakłada budowę nowoczesnego Centrum Edukacyjnego wraz z ekspozycją przyrodniczą o powierzchni około 3 tys. m2, przyjaznego dla środowiska, energooszczędnego, wykorzystującego odnawialne źródła energii.  Budynek swoim wyglądem będzie nawiązywał do lokalnego krajobrazu świętokrzyskich pól – pasiaków, będzie posiadał zielony dach, który posłuży jako taras widokowy.

Dopełnieniem budynku będzie infrastruktura towarzysząca w postaci dwóch niewielkich pawilonów (m.in. do obsługi parkingów, toalet), bezpieczny, zadaszony panelami fotowoltaicznymi parking oraz zewnętrzna, zielona przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna
z ławkami, stołami i edukacyjnym placem zabaw.

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców m.in.: dzieci i młodzieży, studentów, rodzin z dziećmi, nauczycieli i przewodników, turystów indywidualnych i grupowych, a także społeczności lokalnej. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest edukacja ekologiczna społeczności w makroregionie Polski Wschodniej poprzez zwiększenie dostępności oraz rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej, przekazywanie wiedzy i informacji o Świętokrzyskim Parku Narodowym oraz Obszarze Natura 2000 Łysogóry. Cele szczegółowe zakładają kształtowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną, propagowanie idei ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju oraz koncepcji współistnienia człowieka i przyrody, inspirowanie do działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Centrum Edukacyjne wraz z ekspozycją przyrodniczą będzie wprowadzeniem na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zachęci i przygotuje do odwiedzenia Parku. Edukacja prowadzona będzie poprzez wystawę stałą, różnorodne zajęcia edukacyjne i konferencje prowadzone w module edukacyjno-konferencyjnym. Da to turystom możliwość poszerzenia informacji o Parku i jego przyrodzie, zwłaszcza osobom, które nie mają możliwości odwiedzenia Parku (osoby niepełnosprawne) lub nie mają możliwości, aby wybrać się w teren.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 71 802 201,00 złotych.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 49 576 651,95 złotych.

Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego zlokalizowane będzie w miejscowości Nowa Słupia. Termin oddania do użytkowania Centrum Edukacyjnego zakładany jest na III kwartał 2028.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Świętokrzyski Park Narodowy przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji swoich zadań z zachowaniem norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości.
W przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, m. in. korupcji, konfliktów interesów, zmów cenowych, fałszowania dokumentów, a także innych działań sprzecznych z prawem, takich jak nadużywanie lub przekraczanie uprawnień informujemy,  że istnieje mechanizm zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej:

dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zglos-naruszenie-prawa
lub wysłać wiadomość na adres e-mail: sygnal@mfipr.gov.pl