Idź do
Do zadania rady naukowej parku narodowego należy w szczególności (ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.):
  • ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
  • opiniowanie projektów planu ochrony i zadań ochronnych;
  • ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczność zabiegów ochronnych
  • opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody
  • przedstawienie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego