Idź do

Ścieżki edukacyjne

Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego wyznaczono 7 ścieżek edukacyjnych. Prowadzą one przez najbardziej interesujące, charakterystyczne dla Parku miejsca. Wyodrębniając poszczególne punkty ścieżek, starano się przedstawić problemy związane z ochroną przyrody. Nie zapomniano również o bioróżnorodności elementów przyrodniczych czy, zagadnieniach historycznych i kulturowych. Poszczególne punkty ścieżek oznaczono w terenie i ponumerowano. Natomiast ich omówienie zawierają przewodniki po ścieżkach przygotowane przez pracowników Parku.
Rodzaj i nazwa ścieżki Kolor ścieżki Ilość przystanków Długość (km) Czas przejścia (min) Uwagi
Ścieżka przyrodnicza Huta Szklana – Łysa Góra Wśród świętokrzyskich jodeł i buków Niebieska 6 1,6 45-60 Posiada przewodnik
Ścieżka przyrodnicza Święta Katarzyna – Łysica Jeden ze szczytów korony Gór Polski Niebieska 6 1,7 obecnie 45-60 Posiada przewodnik  
Ścieżka przyrodniczo-kulturowa Śladem kolejki wąskotorowej Zielona 12 16,1 300 Nie posiada przewodnika
Ścieżka przyrodnicza Nowa Słupia – Łysa Góra  Śladem czarownic, pogańskich kultów i powstańczych kryjówek Czerwona 6 1,7 45-60 Posiada przewodnik
Ścieżka przyrodnicza Trzcianka – Łysa Góra Szlakiem mamucich jodeł Żółty 6 2,3 45-60 Posiada przewodnik
Ścieżka przyrodnicza Na przełącz Hucką Czarny   1,5 45-60 Trasa udostępniana okresowo od 1 maja do 31 października
Ścieżka przyrodnicza Na przełęcz św. Mikołaja Czarny   1,6 45-60 Trasa udostępniana okresowo od 1 maja do 31 października