Idź do

NUMERY ALARMOWE

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
999 – Pogotowie Ratunkowe


41 31 15 106 wew. 18 - STRAŻY PARKU