Idź do

Oferta edukacyjna

Formularz zgłoszenia na zajęcia edukacyjne

Oferta edukacyjna
Zapraszamy na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego prowadzone przez pracowników Parku. Tematyka zajęć realizowana jest na szlakach turystycznych oraz ścieżkach edukacyjnych ŚPN. Uczestnicy mają możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu biologii, ekologii i ochrony przyrody. Opracowane scenariusze i materiały edukacyjne pozwalają na prowadzenie zajęć o szerokiej tematyce dotyczącej środowiska naturalnego, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, itp.

Grupy w wieku przedszkolnym i szkolnym

Dla grup w wieku przedszkolnym i szkolnym proponujemy pogadanki i zajęcia terenowe polegające na rozpoznawaniu gatunków drzew, rozpoznawaniu roślin przy użyciu klucza oraz zajęcia omawiające różnorodność środowisk (rzeka, łąka, las).

Grupy gimnazjalne, licealne i dorośli

Grupy gimnazjalne, licealne oraz pozostałe zapraszamy na zajęcia omawiające bogactwo przyrodnicze związane z naturalnymi ekosystemami leśnymi Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zajęcia omawiają zasady ochrony przyrody na terenie parku narodowego. Prezentowana jest historia powstania Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sposoby ochrony przyrody i różnice między nimi. Uczestnicy zajęć zapoznają się z zasadami poruszania się i zachowania w Parku. Zajęcia dla młodzieży i grup dorosłych omawiają również tematykę związaną z otuliną Parku i jej znaczeniem dla stanu środowiska w ŚPN. Szczególny nacisk położony jest na znaczeniu korytarzy ekologicznych i zadrzewień śródpolnych jak również na poprawę czystości środowiska w obrębie otuliny. Istnieje możliwość ułożenia innych wariantów zajęć. Cena uzależniona będzie od długości i formy zajęć.

Opłaty za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych lub wykonanie usługi przewodnickiej.

Odpłatność za prowadzenie zajęć edukacyjnych lub wykonanie usługi przewodnickiej dla szkół i innych jednostek spoza otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego prowadzonych przez pracowników ŚPN oraz prowadzonych ze szkołami lokalnymi poza stałym programem edukacyjnym wynosi odpowiednio:
Zasady pobierania opłat  za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych lub wykonanie usługi przewodnickiej

Zestawienie zajęć edukacyjnych od 2024 roku

Tytuł zajęćOrientacyjny czas przejściaOpłata (brutto)Co obejmuje cenaDodatkowe warianty
Zajęcia edukacyjne/usługa przewodnicka na szczycie Łysej Góry2 h25 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 30 zł/ od osoby dorosłej bez zniżekCena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPN, na galerię widokową oraz na ekspozycję przyrodniczą w Muzeum ŚPN.Możliwość zejścia do Trzcianki, Nowej Słupi lub Huty Szklanej szlakiem lub ścieżką edukacyjną 5 zł/os. czas trwania ok. 1 h.
Zajęcia/usługa przewodnicka na ścieżce edukacyjnej  Trzcianka – Łysa Góra – „Szlakiem mamucich jodeł” lub w kierunku odwrotnym2,5 – 3 h30 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 35 zł/ od osoby dorosłej bez zniżekCena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPN,  na galerię widokową oraz na ekspozycję przyrodniczą w Muzeum ŚPN.Możliwość zejścia do Nowej Słupi lub Huty Szklanej szlakiem lub ścieżką edukacyjną 5 zł/os. czas trwania ok. 1 h.
Zajęcia/usługa przewodnicka na ścieżce edukacyjnej Huta Szklana – Łysa Góra – „Pośród szumu świętokrzyskich jodeł i buków” lub w kierunku odwrotnym2,5 – 3 h30 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 35 zł/ od osoby dorosłej bez zniżekCena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką,  wstęp do ŚPN, na galerię widokową oraz na ekspozycję przyrodniczą w Muzeum ŚPN.Możliwość zejścia do Nowej Słupi lub Trzcianki szlakiem lub ścieżką edukacyjną 5 zł/os. czas trwania ok. 1 h.  
Zajęcia/usługa przewodnicka na ścieżce edukacyjnej Nowa Słupia – Łysa Góra – „Śladem czarownic, pogańskich kultów i powstańczych kryjówek” lub w kierunku odwrotnym2,5 – 3 h30 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 35 zł/ od osoby dorosłej bez zniżekCena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką,  wstęp do ŚPN, na galerię widokową oraz na ekspozycję przyrodniczą w Muzeum ŚPN.Możliwość zejścia do Huty Szklanej lub Trzcianki szlakiem lub ścieżką edukacyjną 5 zł/os. czas trwania ok. 1 h.  
Zajęcia/usługa przewodnicka na ścieżce Święta Katarzyna -  Łysica „Jeden ze szczytów korony Gór Polski” lub w kierunku odwrotnym2h25 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 30 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek  Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPNMożliwość zejścia do Kakonina 5 zł/os. czas trwania ok. 1 h.
Zajęcia/usługa przewodnicka na ścieżce Nowa Słupia - Święta Katarzyna „Szlakiem kolejki wąskotorowej” lub w kierunku odwrotnym5h40 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 45 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek  Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPNMożliwość zajęć w Dyrekcji ŚPN oraz rozpalenia ogniska w pobliżu Dyrekcji (opłata dodatkowa wg cennika za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”)
Zajęcia/usługa przewodnicka na przyrodniczo – historycznej ścieżce im. płk Mariana Sołtysiaka ps. „Barabasz” lub w kierunku odwrotnym2,5-3h30 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 35 zł/ od osoby dorosłej bez zniżekCena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPNMożliwość zajęć w Dyrekcji ŚPN oraz rozpalenia ogniska w pobliżu Dyrekcji (opłata dodatkowa wg cennika za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”)
Zajęcia/usługa przewodnicka na Pętli  Łysa Góra (ścieżka  Nowa Słupia – Łysa Góra, ścieżka Łysa Góra – Huta Szklana, ścieżka Na przełęcz Hucką, ścieżka „Śladem kolejki wąskotorowej” na odcinku Rampa – Nowa Słupia) lub w kierunku odwrotnym4-4,5h40 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 45 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek  Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPN, na galerię widokową oraz na ekspozycję przyrodniczą w Muzeum ŚPN.Usługa dostępna w okresie od 01 kwietnia do 31 października.  
Zajęcia/usługa przewodnicka na Pętli  Łysica (ścieżka Święta Katarzyna – Łysica (skała Agata), odcinek szlaku czerwonego  skała Agata - Kapliczka św. Mikołaja, ścieżka Na przełęcz św. Mikołaja, ścieżka „Śladem kolejki wąskotorowej” na odcinku Trójkąt  - Święta Katarzyna) lub w kierunku odwrotnym3-3,5h40 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 45 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek  Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPNUsługa dostępna w okresie od 01 kwietnia do 31 października.  
Zajęcia/usługa przewodnicka na szlaku niebieskim Święta Katarzyna – Bodzentyn lub w kierunku odwrotnym2,5 – 3 h20 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 25 zł/ od osoby dorosłej bez zniżekCena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPNMożliwość zajęć w Dyrekcji ŚPN oraz rozpalenia ogniska w pobliżu Dyrekcji (opłata dodatkowa wg cennika za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”)
Zajęcia/usługa przewodnicka na szlaku zielonym na Bukowej Górze2h20 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 25 zł/ od osoby dorosłej bez zniżekCena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPNMożliwość zajęć w Dyrekcji ŚPN oraz rozpalenia ogniska w pobliżu Dyrekcji (opłata dodatkowa  wg cennika za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”)
Zajęcia/usługa przewodnicka na szlaku czarnym na Chełmowej Górze2h20 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 25 zł/ od osoby dorosłej bez zniżekCena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPNMożliwość zajęć w Dyrekcji ŚPN oraz rozpalenia ogniska w pobliżu Dyrekcji (opłata dodatkowa wg cennika za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”)
Zajęcia/usługa przewodnicka w budynku Dyrekcji ŚPN – prezentacja, projekcja filmu, zajęcia z makietą1h10 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 15 zł/ od osoby dorosłej bez zniżekCena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wynajem sali edukacyjnej, wykorzystanie pomocy dydaktycznychMożliwość połączenia zajęć z innymi zajęciami w terenie. Możliwość rozpalenia ogniska w pobliżu Dyrekcji ŚPN (opłata dodatkowa wg cennika za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”)
Zajęcia/usługa przewodnicka w ogrodzie edukacyjnym „Podzamcze Bodzentyńskie”1 h10 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 15 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek  Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnickąMożliwość połączenia zajęć z innymi zajęciami w terenie. Możliwość rozpalenia ogniska w pobliżu Dyrekcji ŚPN (opłata dodatkowa wg cennika za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”)
Zajęcia/usługa przewodnicka nie ujęte cennikiem – specjalistyczne, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, o nietypowej porze, w dni wolne od pracy (sobota, niedziela)1 h15 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 20 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek (Opłata za każdą rozpoczętą godzinę)Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, wynajem pomieszczeń edukacyjnych w dni wolne od pracyMożliwość połączenia zajęć z innymi zajęciami w terenie. Możliwość rozpalenia ogniska w pobliżu Dyrekcji ŚPN (opłata dodatkowa  wg cennika za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”)
  1. Rezerwacje na zajęcia edukacyjne/usługę przewodnicką po terenie Parku dokonywane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej: https://www.swietokrzyskipn.org.pl/edukacja/nowa-oferta-edukacyjna/zgloszenie-na-zajecia-edukacyjne/
  2. Opłaty za prowadzenie zajęć edukacyjnych lub wykonanie usługi przewodnickiej dokonywane są na podstawie faktury przelewowej wystawianej i przekazywanej danej grupie po wykonaniu usługi; opłaty są pobierane przez okres całego roku.
  3. Ceny podane w tabeli zamieszczonej w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia są cenami brutto. Istnieje możliwość ułożenia innych wariantów zajęć. Cena uzależniona będzie od długości i formy zajęć. Zajęcia przewidziane są dla grup do około 35 osób (opłaty za grupy mniejsze niż 25 osób będą wyceniane indywidualnie). Grupy większe niż 35 osób będą dzielone tak, aby jeden pracownik Świętokrzyskiego Parku Narodowego nie miał pod opieką więcej niż około 35 osób.
  4. Nauczyciele – opiekunowie grupy (1 osoba na 10 uczniów) są uprawnieni do zakupu usługi wg stawki ulgowej.
Formularz zgłoszenia na zajęcia edukacyjne