Idź do

Dane adresowe

Świętokrzyski Park Narodowy 
z siedzibą w Bodzentynie 

ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn 

NIP
6572905857

REGON
260571899

Konto bankowe
23 1130 1192 0027 6162 2820 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

Numery telefonów

Sekretariat 
(07:30 - 15:30)
(+48) 41 31 15 106
(+48) 539 670 822


Inspektor Ochrony Danych 
(07:30 - 15:30)
(+48) 41 31 15 106

Muzeum Przyrodnicze
(09:00 - 16:00) X-IV
(09:00 - 17:00) V-IX
(+48) 41 31 77 087
(+48) 690 080 034

Straż Parku 
(07:30 - 15:30)
(+48) 41 31 15 106 wew. 18
(+48) 690 810 017

Komendant Straży Parku
(07:30 - 15:30)
(+48) 41 31 15 106 wew. 27
(+48) 532 972 010

Fax
(+48) 41 31 15 106

Adresy email

Sekretariat
dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl

Inspektor Ochrony Danych
iodo@swietokrzyskipn.org.pl