Idź do
Członkowie rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny zwolnieni są z opłat za wstęp do Świętokrzyskiego Park Narodowego. Zmianę wprowadziła Ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która weszła w życie na początku roku 2015.

Dodatkowo posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z biletu specjalnego lub ulgowego za wstęp do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu oraz na galerię widokową na gołoborze na Łysej Górze.
Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Więcej na temat Karty Dużej Rodziny, w tym aktualny wykaz uprawnień, można znaleźć na stronie www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne