Idź do

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W dniu 19 kwietnia 2024 roku, przy Krzyżach Katyńskich w Hucie Szklanej, odbyły się uroczystości poświęcone pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Wzięli w nich udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Wspólnoty Misjonarzy Oblatów MN oraz mieszkańcy gminy Bieliny.

Podczas uroczystości uczestnicy mieli możliwość wysłuchania referatu pt. "Zbrodnia Katyńska na mieszkańcach Kielecczyzny", przygotowanego przez przedstawiciela Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Odczytano także fragmenty listów spisanych przez katyńczyków oraz rodziny katyńskie.

Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze, oddając hołd pamięci poległych.